BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

   

 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
5 – 10 października odbywały się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Społeczność szkoły (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) w tajnym głosowaniu wybierali Samorząd spośród 11 kandydatów z różnych klas. W wyniku głosowania przewodniczącym Szkoły został J. Skorupa (3 ms), a zastępcą – B. Luzeńczyk (3 fw). W skład zarzadu SU weszli: D. Zatora (3 fw), B. Chwaszczyński (2 mb), M. Łosiak (1 mp), G. Blok (2 fsw) i K. Korzeniowska (1 bw). A już 11 października przedstawiciele nowowybranego Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, gdzie odbyła się dyskusja na temat utworzenia Powiatowej Rady Młodzieżowej. Przedstawicielami naszej szkoły w tym spotkaniu byli: M. Łosiak, G. Blok, J. Skorupa oraz D. Zatora wraz z opiekunką SU, panią W. Banasik.


 

 

INTEGRACJA PIERWSZAKÓW
7 października młodzież klas pierwszych naszej szkoły integrowała się podczas rajdu pieszego na trasie Końskie - Proćwin, zawodów portowych oraz wspólnego ogniska. Uczniowie mogli poznać siebie i swoich nauczycieli w warunkach pozaszkolnych, bawiąc się się w konkurencjach przygotowanych przez Samorząd Uczniowski. Pogoda sprzyjała aktywności, więc humory dopisywały. Wspólnie spędzany czas jest bezcenny. Opiekunami byli wychowawcy klas pierwszych, W. Banasik, A. Ciszek i L. Sztandera oraz nauczyciele wychowania fizycznego: M. Augustyniak i S. Ferencz.

   

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
26 – 29 września w Ogólnopolskich Zawodach Sportowych Ochotniczych Hufców Pracy w druŻynie Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy nasza szkołę reprezentował M. Sinkiewicz z klasy II mb. Zawody odbyły się
w Pleszewie, pod patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Nauki. Młodzież rywalizowała w różnych konkurencjach lekkoatletycznych, rzut piłeczką palantową, rzut piłką lekarską, skok w dal z miejsca, skok w dal z rozbiegu, bieg na 100, 200 i 400 m, strzelanie z KBKS, strzelanie z wiatrówki, przeciąganie liny, tor przeszkód, marszobieg oraz w teście wiedzy olimpijskiej. Nasz reprezentant przyczynił się do zajęcia III miejsca.

AKCJA SADZENIA DRZEW
3 pździernika uczniowie klasy 1fe sadzili drzewa w ramach IV edycji akcji "Posadź drzewko z Prezydentem RP i leśnikami". Sadzonki dębu i brzozy dostarczone przez wychowawców koneckiego Hufca Pracy, pochodzą z Nadleśnictwa Barycz. Uczniowie z zapałem sadzili rośliny, w czym wspierał ich dyrektor naszej szkoły Ł. Misztal oraz wychowawca klasy A. Ciszek. Drzewa zapewniają nam przetrwanie, tlen, są schronieniem i pożywieniem dla zwierząt, a ich wpływ na nasze samopoczucie jest bezcenne..

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022
23 września uczniowie klasy I fe sprzątali okolice Nałęczowa i Proćwina w ramach 29. edycji międzynarodowej akcji "Sprzątanie Świata", która w tym roku przebiegała pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze". Jej celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej i zmniejszenie ilości śmieci.
Młodzież bardzo sumiennie oczyszczała las wzdłuż drogi. Opiekunowie także osobiście zaangażowali się w pracę na rzecz środowiska. :) Niestety, śmieci jest wciąż dużo i wszyscy mieli co robić. Finałem pracowitego piątku było ognisko integracyjne na terenie remizy w Proćwinie. Uczestnicy akcji piekli kiełbasę, pianki i chlebek. Szefem tej ekspedycji był S. Ferencz, a w opiece wspomagali go A. Ciszek i B. Szteleblak.

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY
1 września w letnich promieniach słońca powitaliśmy nowy rok szkolny 2022/23. W tym ważnym momencie towarzyszyli nam goście: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie zarządu Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik oraz wicenaczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej, Marcin Wiaderny, a także komendant HP Końskie, pani Monika Jedynak. Po raz pierwszy uroczystość otworzył, dotychczasowy wicedyrektor, Łukasz Misztal, który zadebiutował w roli dyrektora i otrzymał symboliczne klucze do szkoły od, dotychczas pełniącego obowiązki dyrektora, Marcina Pluty. Oprócz klas promocyjnych, naukę rozpoczęli uczniowie, w różnych zawodach, m.in. mechanik, fryzjer, elektryk, sprzedawca, cukiernik. Możemy życzyć sobie w tym roku szkolnym pokoju i możliwości spokojnego zdobywania wykształcenia.

 

 

 

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z NAMI

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA        

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY      

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI