SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI ARYSTOTELES

Motto  Klubu Arystoteles: Unia Europejska naszą szansą i wyzwaniem.

Klub powstał 9 stycznia 2003 roku z inicjatywy J. Rybińskiego. Opiekę  sprawowała pani E. Młodawska.  Zrzeszał 35 osób z  technikum  odzieżowego,  liceum  profilowanego  i  szkoły  zawodowej. Jego celem nadrzędnym było wówczas ( przed przystąpieniem Polski do UE) propagowanie idei  integracji europejskiej, realizowane przez poznawanie kultury i obyczajów krajów unijnych oraz przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie. Miesiąc później członkowie Klubu zatwierdzili  nazwę, logo, motto i statut. Został zgłoszony do ewidencji w Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie i w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Końskich. Tym samym uzyskał osobowość prawną.

Obecnie, kiedy Polska od kilku lat jest członkiem UE, charakter działalności Klubu, nieco się zmienił.  Realizuje swoje cele poprzez: udział w wykładach, wystawach, wycieczkach, imprezach szkolnych i pozaszkolnych związanych z szeroko pojętą  tematyką  europejską, prowadzenie  gazetki  ściennej ( o Robercie Schumanie, 5 lat Polski w UE, wybory do Parlamentu Europejskiego) oraz nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą. Popularyzacji instytucji i znajomości ich kompetencji posłużyły młodzieżowe wybory do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Młodzi głosują 2009 przeprowadzone w maju 2010. Członkiem Klubu ma prawo być każdy uczeń naszej szkoły, którego interesuje idea integracji europejskiej. Powinien aktywnie uczestniczyć w działaniach Klubu oraz regularnie uczestniczyć  w spotkaniach Klubu, ma obowiązek przestrzegać Statutu i uchwał , dbać o dobre imię  Klubu w szkole i poza nią. Członek Klubu ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu,  ma bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Klubu.  Ma także  prawo do uczestnictwa we wszystkich formach aktywności Klubu.

Uczeń przestaje być członkiem gdy: dopuszcza się rażącego łamania statutu i uchwał Klubu, zgłosi zarządowi chęć  dobrowolnego wystąpienia  lub bez usprawiedliwienia opuści  3 spotkania.

Władze Klubu  stanowi zgromadzenie członków Klubu składające  się  ze wszystkich członków. Uchwały  podejmuje większością  głosów.

Zarząd  Klubu składa się z:  nauczycieli - opiekunów, przewodniczącego i jego zastępcy, skarbnika i sekretarza.  Nauczycieli - opiekunów wyznacza dyrektor szkoły.  Członkowie  zarządu  wybierani są  na okres roku szkolnego przez Zgromadzenie członków Klubu.

Opiekunki  klubu: M. Hamela, D. Szymanek.

 WYDARZENIA

- Współpraca z Centrum Informacji Europejskiej w Kielcach: 17.12.2008- wycieczka członków klubu do CIE na konkurs "Unia Europejska z klimatem"

- Współpraca z Centrum Informacji Europejskiej w Warszawie: 03.06.2011 - europejska lekcja interaktywna "Europraca"

- Dni Europy w szkole: 29.05.2009, 27.04.2010

- Udział w projekcie : "Młodzi głosują - Parlament Europejski 2009" - projekt zorganizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ

Symbole Unii pełnią dwie funkcje:

1.     Pozwalają na identyfikację Unii jako związku państw i narodów na arenie międzynarodowej.

2.    Przypominają obywatelom o przynależności do Unii oraz sprzyjają kształtowaniu się zbiorowej tożsamości i poczucia przynależności do ugrupowania międzynarodowego.

FLAGA  UE

Flaga to dwanaście złotych gwiazd ułożonych koliście na lazurowym tle. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą państw członkowskich. Gwiazd jest 12, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, harmonii, pełni i jedności, na wzór 12 godzin, 12 miesięcy, 12 znaków zodiaku i 12 apostołów. Dlatego też, liczba gwiazd jest niezmienna, bez względu na rozszerzenia UE.

Flaga jest symbolem nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.

 

HYMN

Hymnem Unii Europejskiej jest muzyczna aranżacja preludium „Ody do radości” z IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Autorem słów jest: Friedrich von Schiller, a tłumaczenia: Konstanty Ildefons Gałczyński

Oda  do  radości

O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól

Święta na twym świętym progu

Staje nasz natchniony chór.

Jasność twoja wszystko zaćmi

Złączy co rozdzielił los

Wszyscy ludzie będą braćmi

Tam gdzie twój przemówi głos.

*

Kto przyjaciel, ten niech zaraz

Stanie tutaj pośród nas,

I kto wielką miłość znalazł

Ten niech z nami dzieli czas.

Z nami ten, kto choćby jedną

Duszę rozpłomienić mógł.

Ale kto miłości nie zna,

Niech nie wchodzi tu na próg.

*

Patrz, patrz: wielkie słońce światem

Biegnie sypiąc złote skry,

Jak zwycięzca, jak bohater -

Biegnij, bracie, tak i ty.

Radość tryska z piersi ziemi,

Radość pije cały świat.

Dziś wchodzimy, wstępujemy

Na Radości złoty ślad.

*

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,

Ona w splocie ludzkich rąk,

Z niej najlichszy robak czerpie,

Z niej - najwyższy niebios krąg.

Bracie, miłość niezmierzona

Mieszka pod namiotem gwiazd,

Całą ludzkość weź w ramiona

I ucałuj jeszcze raz.

*

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym firmamencie

Miłość, miłość mieszka tam.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,

Ja nowinę niosę wam:

Na gwiaździstym firmamencie

Miłość, miłość mieszka tam!

 

DZIEŃ EUROPY

Dniem Europy jest 9 maja. Został on ustanowiony w rocznicę publicznego przedstawienia 9.V.1950 r. przez francuskiego ministra spraw zagranicznych, Roberta Schumana, planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, znanego jako Deklaracja Schumana.

 

 HASŁO  UE

„Zjednoczona w różnorodności”

Przesłanie tego hasła jest takie, że poprzez Unie Europejską Europejczycy są zjednoczeni w wysiłkach na rzecz pokoju i dobrobytu oraz że mnogość kultur, tradycji i języków w Europie jest ważnym  atutem.