SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania: pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności  i samorealizacji. Szkolne Koło prowadzi działalność poprzez prowadzenie konkursów plastycznych o tematyce racjonalnego odżywiania, palenia tytoniu, szkodliwości zażywania narkotyków. Koło przygotowało apele na temat: Dzień bez papierosa, Międzynarodowy Dzień walki z AIDS.

Podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka  pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.

Integralną  część  Koła  stanowi  Klub Honorowego Krwiodawcy, działający  od  2005 roku. Działalność klubu rozwija się bardzo prężnie. W ubiegłym roku,  w ramach akcji  honorowego  oddawania  krwi  organizowanej  pod  patronatem  Polskiego  Czerwonego  Krzyża  i  Kongresu  Polskich  Klubów  Motocyklowych,

45 uczniów ( najwięcej ze wszystkich szkół) oddało 20, 25 litra krwi,  czyli ¼ z zebranych 87 litrów.

Wiosną, po raz drugi, honorowi krwiodawcy przystąpili do zbierania krwi w ramach akcji Motoserce, prowadzonej przez konecki klub motocyklowy Czarna flota.

W I semestrze  2009/10  55 uczniów z całej  szkoły oddało łącznie już 24, 75 litra krwi. Przybywa więc krwiodawców, którzy dzielą się tym bezcennym darem, ratującym zdrowie i życie ludzkie.  Najwięcej krwiodawców znajduje się w klasach: IV TB, III TB, III TOŚ + TC, IV TOŚ, III mur + wielo.

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie naszej szkoły oddali 17,550 litra  krwi w ramach konkursu „Młoda krew ratuje życie”. Najwięcej krwi (2,7 l) oddał Norbert Wydra, uczeń klasy III w.

W roku szkolnym 2013/14 młodzież 15 litrów krwi.

W roku szkolnym 2011/12, młodzież naszej szkoły oddała łącznie 23 litry krwi.

W roku szkolnym 2010/11 49 uczniów oddało honorowo w ramach akcji  „Młoda krew ratuje życie” łącznie ponad 22 litry krwi.
To była już VIII edycja, prowadzona pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża.

W roku szkolnym 2009/2010 po raz kolejny uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach honorowego oddawania krwi. Od początku roku, od 1 września 2010 rozpoczęła się akcja MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE. Zachęcamy wszystkich pełnoletnich uczniów do udziału w niej i podzielenia się tak potrzebnym „darem życia”, jakim jest krew. W roku szkolnym 2009/2010 oddaliśmy honorowo 50,400 ml krwi

SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE Z AMAZONKAMI

19 marca 2012 uczennice z klas IITF  i III TFŚ spotkały się z przedstawicielkami koneckiego klubu Amazonek. Miało ono na celu uświadomienie ryzyka zachorowalności na raka piersi i szyjki macicy. Po filmie przedstawiającym sposób samobadania piersi, panie z koneckiego klubu Amazonek przedstawiły swoje historie walki z chorobą. Panie zaapelowały o wykonywanie badań profilaktycznych, które niejednokrotnie ratują kobietom życie.

Najbardziej aktywnymi krwiodawcami okazali się uczniowie z klas: III TŚ + TB, IV TŚ + TC, IV TB i III fr.

Wśród nich wyróżnili się:

P. Makuch, A. Banasik, P. Baran, H. Zelga, M. Śliwiński, A. Defratyka, B. Wiśniewski z III TB, A. Staciwa i B. Szewczyk z III TŚ, P. Karbownik, J. Stanisławski i K. Szewczyk z IV TC.

Opiekunki koła: E. Młodawska, A. Lisowska.