„Lekcje z ZUS”

 „Lekcje z ZUS”  jest projektem autorskim ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej który ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, tj. m.in.: roli i zadań ZUS, historii ubezpieczeń, emerytur, rent zasiłków chorobowych, wypadkowych oraz rejestracji firmy w ZUS. 

Szczegółowe Informacje n.t. projektu „Lekcje z ZUS” znajdują się na stronie:

www.zus.pl/edukacja