"LEKCJE Z ZUS"

W roku szkolnym 2015/16 program przebiega pod opieką pań: W. Banasik i D. Wilk.

27 października 2015 uczniowie klas II i III TF i TB spotkali się  z panem Pawłem Szkalejem, rzecznikiem prasowym kieleckiego oddziału ZUS.  Prelekcja została zorganizowana w ramach projektu ZUS i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Lekcje z ZUS”, do którego przystąpiła nasza szkoła już po raz drugi. Podczas spotkania, młodzież pozyskała informacje dot. zadań i roli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejrzała filmy przedstawiające problematykę tzw. ”pracy na czarno”, dowiedziała się, jaki obraz ZUS  kreują obecnie media w Polsce oraz poznała tajniki prasowego dziennikarstwa. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w spotkaniu i chętnie odpowiadali na pytania.

12 listopada 2015 w ramach projektu "Lekcje z ZUS" odbyła sie lekcja podstaw przedsiębiorczości z udziałem pracowników Inspektoratu ZUS w Końskich - Jerzym Jakubowskim - kierownikiem Inspektoratu i Robertem Kucharskim - kierownikiem sali obsługi klienta. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy II TBF. Temat lekcji brzmiał " e- ZUS, czyli firma pod ręką". Spotkanie pozwoliło uczniom podsumować również wszystkie zdobyte do tej pory informacje o ZUS i uporządkować wiedzę przed etapem szkolnym konkursu wiedzy o ZUS i ubezpieczeniach społecznych.

16 listopada 2015 został przeprowadzony w szkole I etap (szkolny) konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas II, III TF i TB . Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się: Dominika Męcina i Joanna Łoś (II TF) oraz  Monika Pukal (III TF).

 

1.      Wrzesień 2014r. – przystąpienie Technikum nr 2 w ZSP Nr 2 w Końskich do projektu.

2.      W dniu 7 listopada 2014r odbyło się w naszej szkole  spotkanie uczniów klas II i III Technikum usług fryzjerskich i Technikum Budownictwa  z Panem Pawłem Szkalejem - Rzecznikiem prasowym kieleckiego oddziału ZUS.  Prelekcja została zorganizowana w ramach projektu ZUS i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  pod nazwą „Lekcje z ZUS”, do którego przystąpiła nasza szkoła.  Jak zaznaczył Pan Rzecznik – koordynator projektu w województwie świętkorzyskim, Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 w Końskich jest jedyną placówką w naszym mieście która bierze udział w projekcie. Podczas spotkania, młodzież pozyskała informacje dot. zadań i roli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obejrzała filmy przedstawiające problematykę tzw. ”pracy na czarno”, dowiedziała się, jak media w Polsce ukazują obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz poznała tajniki prasowego dziennikarstwa.  Należy nadmienić, że na początku prelekcji Pan Rzecznik pozwolił uczniom korzystać z telefonów komórkowych, celem odbioru i wysyłania SMS - ów co zostało  wykorzystane w dalszej części zajęć. Uczniowie technikum brali czynny udział w spotkaniu z Panem Rzecznikiem odpowiadając w większości rzeczowo i konkretnie na zadawane pytania, wykazując tym samym dużą wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości  z czego jak zauważono, zadowolony był również sam Prowadzący. Na zakończenie prelekcji, młodzież podziękowała przedstawicielowi kieleckiego oddziału ZUS głośnymi brawami co świadczyło o tym, że spotkanie było dla niej ciekawe i interesujące. Inicjatorką przystąpienia szkoły do projektu oraz spotkania z Panem Rzecznikiem jest Katarzyna Rybińska  - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

        Projekt  „Lekcje z ZUS”  powstał w związku z potrzebą poszerzenia uczniów naszej szkoły wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, tj. m.in.: roli i zadań ZUS, historii ubezpieczeń, emerytur, rent zasiłków chorobowych, wypadkowych oraz rejestracji firmy w ZUS. Uzyskane w ramach projektu informacje z pewnością przydadzą się młodzieży nie tylko w przyszłej roli pracownika ale także prywatnego przedsiębiorcy i pracodawcy.   

W ramach projektu:

·         zostaną zrealizowane 4 lekcje dla klas II i III Technikum usług fryzjerskich i Technikum Budownictwa o tematyce dot. ubezpieczeń społecznych przy pomocy otrzymanych przez ZUS materiałów dydaktycznych, które przeprowadzą nauczycielki naszej szkoły: Katarzyna Rybińska i Dorota Wilk;

·         10 uczniów z klas II, III i IV Technikum usług fryzjerskich i Technikum budownictwa, zadeklarowało chęć udziału w ogólnopolskim Konkursie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” organizowanym przez ZUS.

Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach:

I etap (szkolny) odbędzie się 17 listopada 2014 r.

II etap (wojewódzki) odbędzie się 16 marca 2015 r.

III etap (centralny) odbędzie się 24 kwietnia 2015 r.

Na zwycięzców konkursu jak podaje ZUS,  czekają atrakcyjne nagrody: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

Życzymy powodzenia naszym uczniom!

3.      17 listopada 2014r. przeprowadzony został w szkole I etap (szkolny) konkursu wiedzy "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięło w nim udział 9 uczniów z klas II, III Technikum usług fryzjerskich i Technikum Budownictwa oraz IV Technikum usług fryzjerskich. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące uczennice:

ü  Sylwia Mazur

ü  Żaneta Lipowska

ü  Sylwia Stasińska

4.       Obecnie w/w uczennice przygotowują się do udziału w II etapie (wojewódzkim) konkursu.