INICJATYWA EDUKACYJNO-CHARYTATYWNA „POMAGAMY BUDOWAĆ STUDNIE W SUDANIE - WODA TO ŻYCIE - MAKULATURA NA MISJE”

W związku z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II, która odbyła się 27 kwietnia 2014 r.  Świętokrzyska  Kurator Oświaty zaprosiła uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu województwa do uczczenia tego dnia poprzez włączenie się w akcję „Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie”.

W poniedziałek 17 marca 2014 r. w siedzibie kieleckiej spółki wodociągowej podpisane zostało porozumienie pomiędzy Władysławem Burzawą, redaktorem Tygodnika Niedziela Kielce będącym koordynatorem w województwie świętokrzyskim akcji „Makulatura na misje – pomagamy budować studnie w Sudanie” zainicjowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy Oddział Łódzki przy współpracy z Fundacją Nauki i Wychowania w Łodzi, Panią Małgorzatą Muzoł,  Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, Panem Henrykiem Milcarzem,  Dyrektorem Naczelnym Wodociągów Kieleckich, partnerem strategicznym akcji zbiórki makulatury na budowę studni w Sudanie, Panem Stanisławem Bujakiem, Prezesem Towarzystwa Szkoły Katolickiej, Panem  Zbigniewem Wosiem, kierownikiem Zakładu nr 17 Stora Enso Poland S.A.

Partnerzy ustalili, że akcja w całym województwie będzie przebiegała pod hasłem: „Budujemy studnie w Sudanie – żywy pomnik Jana Pawła II”. Jest to nawiązanie – co podkreśliła pani kurator Małgorzata Muzoł – do poprzedniego projektu realizowanego w 2011 roku  przez placówki naszego województwa, podjętego w związku z beatyfikacją Karola Wojtyły. Wówczas uczniowie posadzili przed swoimi szkołami otrzymane od Nadleśnictwa Kielce jodły, zwane papieskimi, które z troską pielęgnują.

Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że wszelkie dowody pamięci mają być użyteczne dla innych – tak jest i tym razem.

Akcja zbiórki makulatury może uratować zdrowie i życie mieszkańców Sudanu, którzy cierpią z powodu niedoborów wody zdatnej do picia. Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata ze stolicą w Dżubie. Powstało 9 lipca 2011 r. w wyniku porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu, które zakończyło II wojnę domową w Sudanie – najdłuższą wojnę domową w Afryce. Zbiórkę makulatury wymyślili polscy misjonarze w Afryce – księża Salezjanie – widząc ogromną potrzebę pomocy temu społeczeństwu. Dzieci, którymi opiekują się misjonarze, są biedne, głodne i spragnione, ich życie na pustyni jest bardzo trudne. A 1 kilogram makulatury to 75 litrów wody dla Afryki.

Coraz trudniej jest sprzedać makulaturę w punktach skupu i często ląduje ona na śmietniku. Teraz może znowu stać się pożyteczna, bo jej przeróbką zajęła się podkielecka firma Stora Enso Poland, która udostępni swoje kontenery. Po odebraniu makulatury przekaże pieniądze na specjalnie utworzone subkonto przez Towarzystwo Szkoły Katolickiej. Zostaną one następnie przekazane  Towarzystwu Salezjańskiemu  na realizację kolejnych projektów budowy studni składanych przez misjonarzy pracujących w Sudanie.

W inicjatywę tę mógł się włączyć każdy: mały i duży, bogaty i biedny. Wartościowe jest to, że  sami uczniowie dla innych dzieci - swych rówieśników, mogą zrobić coś pożytecznego. Ale także dla siebie, ponieważ takie działania służą kształceniu postawy proekologicznej, ważnej dla przyszłości świata w ogóle.

Czy zatem takim prostym gestem zaświadczymy, że uznajemy ideę miłości i braterstwa głoszone przez najsłynniejszego Polaka współczesnych nam czasów  – zależy wyłącznie od nas samych.

Im więcej makulatury zbierzemy, tym więcej studni będzie można zbudować. Im więcej podmiotów włączy się do tej inicjatywy, tym lepiej. Dzięki rozszerzeniu akcji na całe województwo na pewno uda się zebrać znacznie więcej makulatury, a więc powstanie więcej studni w Afryce.