PROGRAM „KODEKS WALKI Z RAKIEM”

Projekt „Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” obejmuje edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów poprzez promowanie zdrowego stylu życia. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, zadanie p.n. „Prewencja pierwotna nowotworów”.

W Polsce każdego roku rejestrowanych jest ponad 140 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Każdego roku umiera z powodu nowotworów ponad 90 tysięcy Polek i Polaków. Choroby nowotworowe są jednym z najważniejszych wyzwań Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Według najlepszej epidemiologicznej wiedzy jednej trzeciej nowotworów można zapobiec.

Analfabetyzm Polaków w zakresie zdrowego stylu życia i jego wpływu na możliwości uchronienia się przed rakiem jest istotnym i szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem w Polskiej populacji. Polacy nadal powszechnie palą papierosy, kobiety w średnim wieku coraz więcej. Pierwszą przyczyną umieralności nowotworowej u mężczyzn, ale od kilku lat również u kobiet jest rak płuca, choroba prawie wyłącznie związana z paleniem tytoniu (ponad 22 tysiące zgonów rocznie). Polacy piją alkohol w sposób ryzykowny, nie dbają o zbilansowane odżywianie, nie uprawiają aktywności fizycznej, przez co obserwujemy w populacji epidemię otyłości i różnych chorób metabolicznych, co również istotnie zwiększa ryzyko wielu chorób nowotworowych.

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w kształceniu właściwych postaw wobec zdrowia i stylu życia zatem prowadzenie systematycznej edukacji w zakresie zapobiegania zachorowaniom na nowotwory, ale również zachęcanie do różnego rodzaju aktywności w tym  obszarze jest nie tylko zasadne ale i niezbędne dla budowania zdrowej populacji.

Pod szyldem projekt planuje się kontynuację działań edukacyjnych (prowadzonych od 2006 r) w zakresie upowszechniania zaleceń podstawowego dokumentu projektu, opracowanego przez światowych specjalistów w zakresie epidemiologii nowotworów: Europejskiego kodeksu walki z rakiem w polskich szkołach. Projekt ten jest pewnego rodzaju parasolem, który skupia, systematyzuje i monitoruje działania placówek oświatowych w zakresie promowania zdrowego stylu życia, wspiera te działania między innymi poprzez przekazywanie dobrych praktyk, udostępnianie materiałów (Kodeks zdrowego życia w formie komiksów dla dzieci i młodzieży, i inne materiały) oraz szkolenia nauczycieli. 

KODEKS WALKI Z RAKIEM. Należy przestrzegać następujących zaleceń:
1. Nie pal. Jeśli palisz - przestań. Jeśli nie potrafisz przestać- nie pal przy niepalących.
2. Jeśli pijesz alkohol, piwo, wino lub alkohol wysokoprocentowy – ogranicz jego spożycie: kobiety do jednej porcji dziennie, mężczyźni do dwóch.
3. Wystrzegaj się otyłości.
4. Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców. Jedz co najmniej 5 porcji dziennie. Ogranicz spożycie tłuszczów zwierzęcych.
5. Bądź codziennie aktywny ruchowo – uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
6. Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze. Stosuj się do instrukcji postępowania z substancjami
    rakotwórczymi. Przestrzegaj zaleceń krajowych ośrodków ochrony radiologicznej.
7. Unikaj nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
8. Bierz udział w programach szczepień ochronnych, przede wszystkim przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B.
9. Bierz udział w badaniach przesiewowych.