KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 

ROK SZKOLNY 2015/16
19 maja 2016 – Pierwsza pomoc R……- klasa II TBF
18 maja 2016 – Pierwsza pomoc przy krwotokach – klasa I mk
18 maja 2016 -  Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika – klasa III ms
12 maja 2016 - Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia -  klasa II w
11 maja 2016 - Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności w pracy - klasa III ms
25 listopada 2015 - Ochrona pracy młodocianych – klasa III w
28 października 2015– Ochrona pracy młodocianych – klasa III ms
20 października 2015 - Ochrona pracy młodocianych – klasa I sp
Zajęcia zrealizowali: W. Banasik, A. Ciszek i D. Wilk

29 listopada 2013 odbył się I etap konkursu (szkolny) wiedzy o prawie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Poznaj swoje prawa w pracy”. Jego celem jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkoły w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także popularyzowanie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy. Konkurs jest formą popularyzacji programu.

W etapie szkolnym wzięło udział 9 uczennic klasy II TF.  Do etapu regionalnego zakwalifikowały się: D. Hamera oraz M. Bednarek

26 lutego 2014 w naszej szkole był obchodzony pod hasłem doradztwa zawodowego, bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy w ramach programu „Kultura i Bezpieczeństwo”. Do szkoły zostali zaproszeni przedstawiciele kilku instytucji, czyli Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach,  świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP,  Młodzieżowego Biura Pracy w Kielcach,  Klubu Pracy w Mniowie, a także Komendy Powiatowej Policji w Końskich, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich, Oddziału Ratownictwa Medycznego w Końskich oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Młodzież z klas: I kw, II mk, II BF, II w, III TF, III TB i IV TB wzięła udział w różnorodnych działaniach edukacyjnych z zakresu doradztwa i bezpieczeństwa, prelekcjach, filmach, prezentacjach, pokazach. Otrzymała także szereg materiałów, m.in.: aktualne oferty pracy.

Spotkanie  rozpoczęło się na sali gimnastycznej, gdzie Inspektor Pracy, S. Golmento, przeprowadził prelekcję i przedstawił prezentację na temat przepisów prawa pracy, zatrudniania młodocianych pracowników oraz bezpieczeństwa. W salach lekcyjnych odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego przygotowanych przez Lidera Klubu Pracy w Mniowie, A. Serek. Chętni, zainteresowani podjęciem pracy, mogli wypełnić ankietę poszukującego pracy. Uczniowie chętnie korzystali z ulotek i broszur informacyjnych przygotowanych przez zaproszone instytucje.  Na zakończenie spotkania odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy, przygotowany przez ratowników medycznych.