GÓRA GROSZA

Organizatorzy akcji i firmy współpracujące oraz sponsorzy:

Organizatorem piętnastej edycji akcji jest Towarzystwo Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie. Patronat: Minister Edukacji Narodowej.

Współorganizatorzy: firmy wspomagające Towarzystwo Nasz Dom: w transporcie monet (Firma Kurierska UPS Sp. z o.o.), w przeliczeniu monet i ochronie (Firma Przeliczeniowa IMPEL Cash Solutions Sp. z o.o), w opiece finansowej (Bank Citi Handlowy).

Cel akcji: zebranie funduszy na różne programy pomocy, m.in.: pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, dla Domów dla Dzieci (domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych domów dziecka), tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, programy szkoleń rodzin zastępczych i adopcyjnych, pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie programy wychowawcze,  programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Sposób przeprowadzenia akcji

Zbiórka monet (od 1 gr do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce. Możliwa jest zbiórka większych nominałów, jednakże dla organizatorów akcji podstawowym celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że najdrobniejsze monety zebrane w tak dużej ilości mogą pomóc innym.

Zbiórkę przeprowadza Samorząd Szkolny we współpracy z nauczycielem – Opiekunem Samorządu oraz z Dyrekcją Szkoły tworząc Komisję „Góry Grosza”, w skład której wchodzi nauczyciel i nie więcej niż pięciu uczniów. Przeprowadzana jest dwiema metodami: poprzez zbiórkę w poszczególnych klasach lub zbiórkę ogólnoszkolną. Po zakończeniu zbiórki komisja przelicza zebrane pieniądze, wypełnia protokół i przesyła w wyznaczone miejsce.