ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

W tym roku szkolnym 2014/ 2015 nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej, której celem jest zbiórka starych, zużytych telefonów komórkowych, które zostaną przekazane profesjonalnej firmie recyklingowej, zajmującej się utylizacją urządzeń elektronicznych. Zebraliśmy 3, 25 kg starych telefonów.

W ten sposób także nasi uczniowie po raz kolejny pokazali, że są eco, przyczyniając się do ochrony środowiska. Walczyli także o cyfrowy aparat fotograficzny dla szkoły, a dla siebie - o punkty do oceny zachowania. Hasło konkursowe zaproponowane przez klasę II sp: „Chroń naturę – oddaj komórę”.

Akcja koordynowana przez: W. Banasik i M. Kozak.