ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY – ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY

Szkoła (np. samorząd uczniowski) przeprowadza wśród uczniów zbiórkę zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Stan techniczny telefonów nie ma żadnego znaczenia. Telefon nie musi być sprawny i może być uszkodzony. Firma odbiera na własny koszt paczkę z telefonami, które zostaną przekazane specjalistycznej firmie recyklingowej dokonującej profesjonalnej utylizacji urządzeń elektronicznych.

Szkoły, które zbiorą większą ilość telefonów w przeliczeniu na ucznia i zaproponują ciekawe
hasło ekologiczne otrzymają atrakcyjne cyfrowe aparaty fotograficzne firmy Canon. Każda szkoła ma jednakowe szanse na nagrody, ponieważ liczy się aktywność wyrażona w relacji wagi telefonów do ilości uczniów w szkole.

W poprzedniej edycji akcji wzięły udział szkoły z całej Polski, zbierając średnio po kilka kilogramów telefonów na 100 uczniów.

Zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm i są zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.       Honorowy patronat: profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Pan Zbigniew Nęcki.