PROGRAM EDUKACYJNY: „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?"

 Rok szkolny 2014/15

Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach I w, I BF, I fm, II BF, II wfs oraz II kw przez E. Król-Zmieniecką i  Ł. Misztala.

W bieżącym roku szkolnym 2014/15 nasza szkoła kontynuuje realizację programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” stanowiącego część Projektu pt.: „Profilaktyczny program  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

W roku szkolnym  2013-2014 akcją zostały objęci uczniowie następujących klas: I BF, I kw, I fm, II BF, II mk, II w, III TB, III TF, III fm, III ms. Zajęcia prowadzili - E. Król-Zmieniecka, Ł. Misztal.