POWIATOWY KONKURS ICHTIOLOGICZNYKonkurs był organizowany przez naszą szkołę w latach 2005 - 2014. Przeprowadzono 10 edycji skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Początkowo był związany ze świętem "Konecka Ryba". Pomysłodawczyniami, autorkami regulaminu oraz osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu oraz autorkami pytań, od początku istnienia konkursu, były nauczycielki naszej szkoły:  E. Król-Zmieniecka, A.Tarasińska.