„KONKURS  NA NAJLEPSZY BIZNESPLAN”

Organizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. gen. Antoniego Piwowarczyka  w Końskich, a fundatorem Nagród jest pani Ewa Piwowarczyk.

Udział w konkursie biorą uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, w 2 - 3 osobowych zespołach, w różnych zawodach.

 

Regulamin konkursu