Załącznik do zarządzenia nr 10/2019 dyrektora ZSP nr 2 w Końskich z dnia 30.09.2019 r.

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

24 stycznia 2020r.

4.

Ferie zimowe

27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

6.

Egzamin maturalny dla absolwentów Technikum nr 2

Terminy zgodnie z deklaracjami absolwentów

7.

Egzamin zawodowy

23 czerwca 2020 r.- etap pisemny

24 czerwca- 9 lipca 2020- etap praktyczny

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

9.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia

2, 3 stycznia 2020r.

12  czerwca 2020r.

3 dni- rekolekcje wielkopostne

 

 

 

 

 

   

 

TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA 

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU 
SZKOLNEGO
          
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

Darmowy licznik odwiedzin