Projekt : Załącznik do zarządzenia nr 3/2021 dyrektora ZSP nr 2 w Końskich z 28.02.2021

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

3.

Klasyfikacja śródroczna

29 stycznia 2021r.

4.

Ferie zimowe

 

 3 stycznia -17 stycznia 2021

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

6.

Egzamin maturalny dla absolwentów Technikum nr 2

Terminy zgodnie z deklaracjami absolwentów

7.

Egzamin zawodowy

Sesja 1: poprawkowa dla absolwentów BSIS:

                 12 stycznia 2021 –etap pisemny

Sesja 2: 22 czerwca 2021-etap pisemny

              23 czerwca- 8 lipca 2020- etap praktyczny

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

9.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

  16.10.2020 

    4.06.2021

  22.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Dni ustawowo wolne od pracy:

 

 

 

 

   

 

TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA 

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU 
SZKOLNEGO
          
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

Darmowy licznik odwiedzin