INSTYTUCJE I PLACÓWKI W  POWIECIE KONECKIM POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY

 Komenda Powiatowa Policji w Końskich, ul. Łazienna nr 12, tel. 0 41 390 02 05.
 Komisariat Policji w Stąporkowie, Plac Wolności nr 1, tel. 0 41 374 13 31; tel. 0 41 374 13 61.
 Komisariat Policji w Radoszycach, ul. Papieża Jana Pawła II nr 33, tel. 0 41 373 50 07.
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej nr 22, tel. 0 41 372 69 05.
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie, ul. Piłsudskiego nr 132a, tel. 0 41 374 12 03.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej, tel. 0 41 373 50 04.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radoszycach, tel. 0 41 373 50 04.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gowarczowie, tel. 0 48 672 40 21.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie, tel. 0 44 787 35 18.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej, tel. 0 41 391 15 00.
 Zespół Opieki Medycznej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, tel. 0 41 372 93 50.
 Przychodnia Rejonowa w Końskich, ul. Południowa 1, tel. 0 41 372 91 58.
 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Końskich, ul. Gimnazjalna 41b, tel. 0 41 372 93 50.
 Prokuratura Rejonowa w Końskich, ul. Krakowska 34, tel. 0 41 390 10 03.
 Sąd Rejonowy w Końskich, ul.l. Odrowąża 5, tel. 0 41 372 34 52.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Końskie ul. Staszica 2, tel. 0 41 372 84 06.
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Końskie ul. Staszica 2, tel. 0 41 372 84 06, tel. interwencyjny 0 880 170 950.
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Końskich, ul. Krakowska 38, tel. 0 41 372 34 00.
 Telefon zaufania dla ofiar przemocy "NIebieska Linia" - 0 41 372 39 91, czynny: poniedziałek, środa w godz. 18.00 - 20.00.
 Grupa samopomocowa AA (Anonimowi Alkoholicy), Stary Wikariat, Końskie ul. Zamkowa 3. Spotkania: niedziela od godz.16.00.

Punkt informacyjno - konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu:
 Klub Abstynenta "Radość" w Końskich,
 Świetlica KTBS-u ul. Partyzantów 3, poniedziałek, środa godz. 16.00 - 18.00.
 Punkt Pierwszego Kontaktu dla Osób z Problemem Narkotykowym, Końskie ul. Łazienna 12. Środa w godz. 17.00 - 19.00, telefon zaufania 0 41 390 02 62.
 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar - Markot w Stąporkowie, ul. Niekłańska 12, tel. 041 374 36 13

Gdy nie czujesz się gotowa/gotowy do dokonania zmiany w swoim życiu, nie wiesz do kogo możesz się zgłosić, czujesz lęk przed mówieniem o tym co się stało w bezpośrednim kontakcie skorzystaj z TELEFONÓW ZAUFANIA
 Telefony zaufania dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego:

41 368 18 74  - Telefon zaufania w sprawach rodzinnych
( pon. – pt.  w godzinach: 08 – 18.00 )
41 366 10 52, 195 13  -
Telefony czynne całodobowo, w soboty, niedziele, święta
195 25  (bezpłatny, anonimowy, całodobowy telefon zaufania dla osób w kryzysie emocjonalnym)
tel. 95-13 -
Telefon zaufania Urzędu Miasta w Kielcach - ,,Przemoc w rodzinie - zareaguj!" (anonimowy, bezpłatny, całodobowy) 

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY ZAUFANIA

Niebieska Linia (przemoc w rodzinie)
801 120 002
(czynny od pon. do sob. 10.00–22.00, niedz. 10.00–16.00. Całe połączenie płatne tylko 35 gr.)
22 666 00 60
(czynny pn.–pt. 10:00–22:00, połączenie płatne)
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (Fundacja Dzieci Niczyje) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocąi dyskryminacją
22 621 35 37  (pn.-pt. 10-15)

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
22 844 14 82 (pon.-pt., godz. 10-11 i 20-21),
800 12 12 12

Całodobowy telefon zaufania dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet
600 070717

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
22 425-98-48 (opłata zgodnie z cennikiem Twojego operatora telefonicznego)

Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA
22 27 61 72 (pn.-pt. 15-18)

Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
800 120 359 Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–20.00, soboty 10.00–19.00. Połączenie bezpłatne.

POMARAŃCZOWA Linia - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się:
800 140 068

Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS
22 622- 50- 01 czynny całą dobę

Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny
22 828 61 92 (pn.-pt. 15-20)

Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
22 635 93 92 (pn.-pt. 16-20)

Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku
22 628 11 91 (pn.-pt. 9-12)

Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA
801 24 70 70 lub 654 70 70 (codziennie, całodobowo)

Dla zagrożonych przez sekty - telefon Fundacji Dominik
22 853 52 22 (pn., wt., czw. 12-19)

Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich
22 828 12 95 (pn. 10-19, wt.-pt. 9-17)

Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum ITAKA
22 654 40 41 (pon., czw. godz. 17-20)

 Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
Konstytucyjny organ ochrony praw dziecka, działający w oparciu m.in o:
Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, Konwencję o Prawach Dziecka.
 

ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,
tel.: ( 0-22) 696 55 45,
www.brpd.gov.pl

Fundacja Dzieci Niczyje

Podejmuje działania, zmierzające do powstrzymania przemocy wobec dzieci. Działalność fundacji adresowana jest do dzieci maltretowanych fizycznie, psychicznie, wykorzystywanych seksualnie oraz zaniedbywanych, do ich rodziców i opiekunów, jak również do osób stykających się w pracy zawodowej z przypadkami krzywdzenia dzieci.
Swoją działalność prowadzi poprzez udzielanie doraźnej i długofalowej pomocy ofiarom krzywdzenia oraz ich opiekunom.

ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa,
tel.: (0-22) 616- 02- 68,
www.fdn.pl 

Fundacja Kidprotect.pl

Jest organizacją zajmującą się bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci oraz pomocą dorosłym ofiarom molestowania seksualnego w dzieciństwie.

ul. Dzielna 21/83, 01-029 Warszawa
tel./fax: (0-22) 636 73
 

Telefony zaufania
Niebezpieczne sytuacje
Numer 112

Numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić, gdy znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji.
Ofiary i świadkowie przemocy

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
0 800 12 12 12
To telefon skierowany do dzieci, które potrzebują pomocy. Jest to numer bezpłatny. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15- 20.00.

Fundacja „Dzieci Niczyje” 116 111
Jest to bezpłatny telefon dla dzieci i młodzieży. Pod tym numerem specjaliści porozmawiają o każdym problemie, z którym dziecko nie może sobie poradzić. Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00- 20.00.

Niebieska Linia 0 801 12 00 02
To numer, pod który mogą dzwonić ofiary przemocy w rodzinie a także osoby, które usłyszały o takiej przemocy lub są jej świadkami. Płatny jest tylko pierwszy impuls połączenia. Telefon działa od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00-22.00.

Zagrożenia w Internecie, zgłoszenia nielegalnych treści w Internecie
Dyżurnet.pl
Tu możesz zgłaszać informacje o wszystkich nielegalnych i niepokojących treściach znalezionych w Internecie. Nielegalne treści można zgłaszać na stronie internetowej
www.dyzurnet.pl  lub dzwoniąc pod całodobowy numer telefonu: 0 801 615 005

Helpline 0 800 100 100
Helpline pomaga młodym internautom w sytuacjach, gdy spotykają się z zagrożeniami w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.
Telefon działa od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00- 16-00.

Narkotyki i uzależnienia
Monar 0 801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki- Narkomania, to numer, pod którym można uzyskać pomoc i wsparcie. Telefon jest czynny codziennie od 16.00- 21.00.

Linia nieobojętnych 0 801 188 288
Zadzwoń jeśli : byłeś świadkiem sprzedaży alkoholu nieletniemu, chciałbyś jako rodzic wesprzeć działania mające na celu ograniczenie dostępu naszych dzieci do alkoholu.