BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

 

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu w ramach programu e-twinning. Do współpracy zostały zaproszone 3 szkoły zagraniczne i 3 szkoły polskie. Partnerami projektu dnia 15.12.22 ostatecznie zostały: Professional High school of mechanical engineering "Prof. Tzvetan Lazarov", Plovdiv oraz Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie. Obie szkoły uczestniczyły w projektach Erasmus+, we Włoszech, i kształcą młodzież w technikach/ szkołach branżowych w zawodach mechanik pojazdów samochodowych i fryzjer.

Celem i rezultatem projektu będzie wspólna prezentacja multimedialna pokazująca efekty działań projektowych. Treści zawarte w prezentacji:

-technologie, materiały, wyposażenie i oferta firm usługowych fryzjerskich i naprawy pojazdów samochodowych,

-włoski styl we fryzjerstwie,

-modele i marki samochodów produkowanych we Włoszech,

-włoskie słownictwo branżowe fryzjerskie i zakresu mechaniki pojazdowej,

-kultura, obyczaje, walory przyrodnicze i zabytki historyczne Włoch,

-włoska kuchnia.

Ponadto, uczniowie pracując nad projektami eTwinning mają możliwość poznawać inne kraje, ich kulturę, tradycje, zwyczaje i historię oraz nawiązywać nowe znajomości z rówieśnikami z innych państw. Udział w projektach to okazja do pogłębiania umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach, jak również doskonalenia umiejętności związanych z obsługą komputera i różnych programów komputerowych.

 

PROJEKTY E-TWINNING W ROKU SZKOLNYM 2022/23:

 

WORK OF A HAIRDRESSER AND CAR MECHANIC IN ITALY- WHAT ARE THEY LIKE? ERASMUS+ INTERNSHIP, THE SUM-UP.

 

Projekt jest realizowany przez klasę 2 i 3 pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego Iwony Mańko-Sękowskiej i Dominiki Szymanek. Współpraca TIK: Lidia Sztandera.

 

Nasi uczniowie realizują następujące zadania:

 

1. prezentacja szkoły: zdjęcia;

2. prezentacja miejsc pracy i zajęć podczas mobilności: zdjęcia.

3. prezentacja multimedialna pokazująca efekty działań projektowych.

 

 

 

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

eTWINNING               

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA 

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
    

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

RODO

Darmowy licznik odwiedzin