TECHNIKUM NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

 

BIBLIOTEKA I CENTRUM MULTIMEDIALNE

STRONA GŁÓWNA

KONTAKT Z NAMI

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA             

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
   

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA                  

KONKURSY

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

   

Biblioteka szkolna powstała wraz z założeniem szkoły - w 1946 roku. Wielokrotnie była przenoszona. Zajmuje jedno pomieszczenie, w którym wydzielono kącik czytelniczy na 7 miejsc . Od 2007 są zainstalowane 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu . Zasady korzystania z komputerów zostały ustalone w regulaminie. Z biblioteki korzystają : nauczyciele, uczniowie , pracownicy administracji i obsługi. Zatrudniony jest jeden bibliotekarz.

 

POTYCZKI JĘZYKOWE
W dniach 4 - 19 grudnia odbył się w bibliotece konkurs "Potyczki słowne". Wzięło w nim udział 23 uczniów z klas: IV TF, II ms, II fk, I w, III w. Uczestnicy mieli za zadanie uzupełnić powiedzenia, wyjaśnić skróty, wyrazy pochodzenia obcego oraz wykazać znajomość ortografii. Konkurs miał formę pisemnego testu. Zwyciężyła, już kolejny raz, K. Banaszczyk (IV TF). Drugie miejsce zajęła M. Mroczek (II ms), która także kolejny raz wykazała się wiedzą w konkursach bibliotecznych, a trzecie – K. Janus (III w). Wszyscy laureaci otrzymali nagrody. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani A. Łyczek. Warto podkreślić, że "Potyczki językowe" są organizowane już od kilku lat na przełomie listopada i grudnia.

 QUIZ O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE
W dniach 22 -31 października można było wziąć udział w quizie o książce i bibliotece. Jego podsumowanie odbyło się 5 listopada. W ten sposób Biblioteka szkolna włączyła się w obchody akcji: Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: Książka to przyszłość. W quizie uczestniczyło 13 uczniów z klas: IV TF, II fk, II ms, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 60 pytań dotyczących książki i biblioteki jako źródła informacji. Pierwsze miejsce zajęły równorzędnie uczennice klasy IV TF: K. Banaszczyk i A. Szymańska, drugie – A. Kusiak  (IV TF), a trzecie,  również ex equo, M. Mendygrał (II fk) i M. Mroczek  (II ms). Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni. Quiz przeprowadziła pani A. Łyczek.