STOLARZ

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. W lokalnych mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy.
Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych, np.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, trumny, sanki, zabawki, itp.
- Stolarz czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze.
- Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich.
- Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych.
- Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze.
- Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia.
- Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych.
- Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich.
- Montuje wyroby w całość.
- Kwalifikuje wyroby do naprawy.
- Rozpoznaje wady i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania.
- Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je.
- Ocenia jakość wykonywanych prac.
Absolwent szkoły w zawodzie stolarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.
Uczniowie teoretyczną naukę odbywają w szkole, a praktyczną u pracodawcy
w lokalnych zakładach.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii drewna po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.