Sprzedawca

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W ciągu 3 lat nasza szkoła zawodowa przygotuje Cię do wykonywania popularnego  i poszukiwanego zawodu sprzedawcy. Praktyki odbywają się w najlepszych jednostkach handlowych na terenie naszego powiatu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej  lub podjąć naukę  w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie.

Jeżeli chcesz połączyć naukę z zarabianiem pieniędzy, jest to szkoła dla Ciebie.