ŚLUSARZ

Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych. Mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, w budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Ogólność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np.: mechanik, monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się.
Dodatkowo uzyskując uprawnienia np.: spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.
Może również ubiegać się o uzyskanie dodatkowych kwalifikacji związanych z obróbką ręczną materiałów i montażem maszyn i urządzeń na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach pokrewnych, w szczególności takich jak: operator obrabiarek skrawających, blacharz i mechanik-monter maszyn i urządzeń.
Typowymi pracami wykonywanymi przez ślusarza są:
- wytwarzanie i naprawianie narzędzi, przyrządów i uchwytów obróbkowych,
- obróbka, montaż i naprawa elementów mechanizmów i urządzeń,
- wykonywanie konserwacji i napraw sprzętu powszechnego użytku,
- wykonywanie i naprawa ozdobnej galanterii metalowej (ślusarstwo artystyczne), nadawanie wyrobom metalowym ostatecznego, estetycznego wyglądu.
Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) wykonywania połączeń;
4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje także w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.