Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń odlewniczych jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i obsługą maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.                                                                                                                                                                 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych  posiada niezbędną wiedzę z zakresu technologii formy i rdzenia, metalurgii topienia metali i stopów. Jest przygotowany do prac bezpośrednio związanych z wykonaniem odlewu, takich jak:

-         ręczne wykonywanie form i rdzeni piaskowych;

-         przygotowanie form i rdzeni do składania formy;

-         składanie form;

-         przygotowanie form do zalania;

-         przygotowanie kadzi odlewniczych (ręcznych i podwieszonych) do eksploatacji;

-         wybijanie odlewów z zalanych form;

       -    oczyszczanie odlewów ;

-         naprawa odlewów;

-         zabezpieczanie antykorozyjnym odlewów.

 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych  ma wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie specjalnych metod odlewania (odlewanie artystyczne).

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych może podejmować pracę w odlewniach żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych. Może również podjąć i prowadzić samodzielną działalność w zakresie produkcji odlewów.