Modelarz odlewniczy znajduje zatrudnienie przede wszystkim w modelarniach zakładów odlewniczych, jak i zakładach produkujących oprzyrządowanie odlewnicze dla potrzeb odlewni. Ze względu na kształcone umiejętności z powodzeniem może wykonywać zadania zawodowe także, w zakładach stolarskich wykonujących elementy z laminatów tworzyw sztucznych, zakładach ślusarskich, zakładach odlewnictwa artystycznego.  Specjaliści z zakresu modelarstwa odlewniczego  posiadają umiejętności obsługiwania nowoczesnych urządzeń do wytwarzania oprzyrządowania odlewniczego (np. sterowanych numerycznie) oraz wykorzystania nowoczesnych technologii podczas wykonywania zadań zawodowych. Kształcenie w zawodzie modelarz odlewniczy zgodnie z  nowym programem przygotowuje dobrego pracownika w  dziedzinie modelarstwa odlewniczego.