INFORMACJE O ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Mechanik pojazdów samochodowych - to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny napraw eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- użytkowania pojazdów samochodowych,

- diagnozowania pojazdów samochodowych,

- naprawiania pojazdów samochodowych

- kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

- stacjach obsługi pojazdów samochodowych,

- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,

- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,

- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,

- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

- firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.