Kucharz

To zawód, który daje możliwość rozwijania zainteresowań kulinarnych oraz szansę na ciekawą karierę na rynkach lokalnych i za granicą. Kształtuje umiejętności związane z technologią sporządzania potraw, doborem zastawy stołowej oraz oceną towaroznawczą i przechowywaniem potraw.

Nauka na tym kierunku trwa trzy lata. Uczniowie teoretyczną naukę odbywają w szkole, a praktyczną u pracodawcy w lokalnych zakładach gastronomicznych.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz będzie  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;

2) sporządzania potraw i napojów;

3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Absolwent  w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych lub podjąć naukę  w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i uzyskać wykształcenie średnie.

Jeżeli:

-lubisz przygotowywać potrawy

- interesujesz się gastronomią

-chcesz poznawać kuchnie innych narodów

-chciałbyś prowadzić własne przedsiębiorstwo

podejmij naukę w tym zawodzie