KRAWIEC

Odzieżownictwo to branża, która po kilkuletnim kryzysie zaczyna się rozwijać w Polsce. Wprowadzenie modnego wzornictwa, nowoczesnych technologii, szybkie reagowanie na zmieniające się trendy mody, zmniejszenie czasu potrzebnego do wprowadzenia nowego produktu oraz wysoka jakość odzieży wpływa na wzrost produkcji. Odradzanie się branży odzieżowej powoduje, że pracodawcy poszukują wykwalifikowanych pracowników.
Krawiec zajmuje się konfekcjonowaniem wyrobów odzieżowych. Główne zadania zawodowe to:
- rozpoznawanie materiałów odzieżowych i określanie ich zastosowania na podstawie właściwości;
- dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki klienta;
- interpretowanie rysunków żurnalowych i modelowych oraz wykonanie prostych projektów plastycznych;
- konstruowanie i modelowanie form odzieży zgodnie z zamówieniem klienta;
- obsługiwanie programów komputerowych wspomagających realizację zadań zawodowych;
- zorganizowanie własnej działalności gospodarczej związanej z produkcją odzieży.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec jest przygotowany do wykonywania następujących czynności :
1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych zgodnie z zamówieniem klienta;
2) dobierania materiałów odzieżowych i dodatków do wyrobu odzieżowego;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) wykonywania wyrobów odzieżowych;
5) świadczenia usług związanych z przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji A.12. Wykonywanie usług krawieckich może uzyskać także dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii odzieży po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych i A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.