ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Elektromechanik pojazdów samochodowych jest zawodem związanym z obsługą pojazdów samochodowych. Stanowią podstawową kadrę pracowników przedsiębiorstw samochodowych o zróżnicowanym profilu. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców w zakresie obsługi, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, w których wykorzystuje się wiele elektrycznych i elektronicznych układów.
Rozwój motoryzacji wymusza konieczność stałego aktualizowania wiedzy, zwłaszcza o nowe rozwiązania w dziedzinie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Wzrost liczby eksploatowanych pojazdów dyktuje zapotrzebowanie na rynku usług motoryzacyjnych.
Zawodem zaspokajającym te potrzeby w zakresie diagnostyki oraz naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
jest właśnie elektromechanik pojazdów samochodowych.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.
Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, a w zawodzie technik pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i dodatkowo kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.