ELEKTRYK

Zawód elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.
Przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ wykonywane czynności zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych.
Elektryk przygotowany jest do diagnozowania stanu, wykonywania instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym oraz dokonywania napraw.
Celem kształcenia ucznia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta przedsiębiorczego i dyspozycyjnego.
Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.
Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
- w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
- w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
- w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
- w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe, prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np.: naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.
Absolwent szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych i E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych może także uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.