BLACHARZ SAMOCHODOWY

Rozwój przemysłu motoryzacyjnego, zwiększona ilość samochodów, a co za tym idzie, także wzrost liczby kolizji przyczyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na usługi blacharstwa samochodowego.
Blacharze samochodowi mogą być zatrudniani w zakładach produkcyjnych branży samochodowej, warsztatach naprawczych, w usługach blacharskich oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.
Wszechstronność kwalifikacji zawodowych blacharza samochodowego daje podstawy do wykonywania wielu zadań w zawodach pokrewnych. Dodatkowo uzyskując uprawnienia, np.: spawacza, i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe, zwiększa możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.
Kształcenie praktyczne odbywa się w zakładach usługowych blacharstwa.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) oceniania stanu technicznego nadwozi pojazdów samochodowych;
2) naprawiania uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych;
3) zabezpieczania antykorozyjnego nadwozi pojazdów samochodowych.
Kwalifikacja M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów samochodowych wyodrębniona jest jedynie dla zawodu blacharz samochodowy i nie stanowi podbudowy kształcenia w innych zawodach.