Opis podsumowania projektu szkolnego

„Technik budownictwa i technik usług fryzjerskich - zawodami kluczowymi dla regionu”

 

1.      Data prezentacji: 13.06.2014 r.

2.      Lista zaproszonych gości:

-        Maria Krogulec – Sobowiec – kierownik Projektu Edukacja Zawodowa
w Praktyce;

-        Naczelnik  Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Krzysztof Stachera - Przedstawiciel Organu Prowadzącego;

-        Pracodawcy, u których uczniowie odbywali praktyki (p. Lucjan Łuczyński,
p. Mirosław Biały);

-        Przedstawiciele mediów;

-        Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP nr 2 w Końskich; 

3.      Informacja na temat przebiegu:

            Uroczystość podsumowania realizacji Projektu Szkolnego „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu” odbyła się na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Na widowni zasiedli uczniowie klas fryzjerskich, budowlanych oraz pozostałych zawodów. Była to ważna uroczystość dla całej społeczności szkolnej. Swoje projekty prezentowali uczniowie technikum budownictwa oraz technikum usług fryzjerskich.

            Zgromadzonych na sali gości serdecznie powitali: Monika Słowik (uczennica TUF) i Mateusz Brzeziński (uczeń TB). Poprosili pana dyrektora Jana Rybińskiego
o oficjalne wygłoszenie słowa wstępu. Pan dyrektor podziękował pani Marii Krogulec – Sobowiec (kierownikowi projektu) za możliwość wzięcia udziału w projekcie, wyraził słowa wdzięczności i szacunku za tak ogromne przedsięwzięcie, w które została zaangażowana bardzo liczna grupa uczestników. Przedstawił korzyści płynące
z udziału w projektach unijnych, zwłaszcza w projekcie Edukacja Zawodowa
w Praktyce.

            Pan dyrektor przekazał mikrofon panu Naczelnikowi  Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztofowi Stacherze. Pan Naczelnik podkreślił ważność korzystania ze środków unijnych, sięgania po takie właśnie możliwości. Wyraził radość, że może brać udział w podsumowaniu naszych szkolnych projektów uczniowskich. Pochwalił zaangażowanie dyrekcji, koordynatorów, nauczycieli oraz przede wszystkim – uczniów.

            Następnie uczennice fryzjerstwa przedstawiły informacje o swoim zawodzie. Do ich głosów dołączyli się uczniowie technikum budownictwa, stwierdzając:
„W dorosłym życiu niezwykle ważne jest znalezienie odpowiedniej pracy. Branża budowlana daje bardzo wiele możliwości. Stawia jednak również coraz większe wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Stąd również nasz udział w tym projekcie.”

            Kolejnym punktem uroczystości były prezentacje projektów uczniowskich. Fryzjerki robiły to indywidualnie. Chłopcy z TB mieli przygotowaną jedną prezentację, która stanowiła skomasowaną treść ich działań projektowych. Z należną powagą omawiali swoje zadania zawodowe wykonywane w ramach projektu szkolnego.

            Na zakończenie głos zabrała pani Maria Krogulec – Sobowiec. Pani kierownik wyraziła uznanie po obejrzeniu przygotowanych prezentacji. Podziękowała
za zaangażowanie podczas działań projektowych, szczególnie za aktywną pracę
na platformie e-learningowej, za terminowość i dobrą wolę do owocnej współpracy ze strony dyrekcji, koordynatorów, nauczycieli i uczniów. Wystąpienie pani kierownik zakończyły gromkie brawa, podczas których uczeń Kamil Sap wręczył w podziękowaniu piękne kwiaty. Był to piękny i wzruszający moment dla wszystkich uczestników projektu „Mój zawód – zawodem kluczowym dla regionu”.
 

4.      Dokumentacja fotograficzna:

           

  Rozpoczęcie uroczystości

 

Uczniowie technikum budownictwa podczas podsumowania działań projektowych


Zakończenie uroczystości podsumowującej pracę nad interdyscyplinarnym projektem szkolnym.