BIBLIOTEKA SZKOLNA powstała wraz z założeniem szkoły, w 1946 roku.

Pracownia służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, wypełnia zadania dydaktyczno – wychowawcze  szkoły, pomaga nauczycielom w  doskonaleniu ich warsztatu pracy. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów.

Nauczyciele pracujący w bibliotece szkolnej :

- Małgorzata Hamela

- Olimpia Brola

Biblioteka szkolna to nie tylko miejsce, w którym wypożycza się książki. Znajduje się tu również czytelnia, gdzie można miło spędzić czas, korzystając z różnorodnego  księgozbioru czy też dostępu do zasobów internetowych.

Uczniowie biorą udział w  zajęciach bibliotecznych, służących pogłębianiu wiedzy  z zakresu literatury i innych dziedzin życia. Nauczyciele organizują konkursy biblioteczne związane z aktualnymi wydarzeniami lub rocznicami.

Przy bibliotece działa Koło Literackie.

ZAPRASZAMY !!!